Wolften

logo

WOLFTEN prowadzi sprzedaż nieżelaznych wyrobów hutniczych ze stopów tytanu i niklu oraz spieków czystego wolframu W1 99.95%, ciężkich spieków wolframu (WNiCu, WNiFe), spieków wolframo-miedzi (WCu), czystego molibdenu 99.95%, molibdenu TZM, tantalu oraz cyrkonu.

Poza sprzedażą podstawowych wyrobów hutniczych w formie prętów, arkuszy blach czy rur, firma WOLFTEN świadczy usługi cięcia strumieniem wody oraz obróbki mechanicznej oferowanych materiałów. Prowadzi doradztwo techniczne w temacie spawania stopów tytanu i niklu oraz wykonuje gotowe detale na podstawie otrzymanej dokumentacji.

www.wolften.pl