Doradztwo

Zespół WELDTEAM wywodzi się bezpośrednio z firm produkujących materiały i urządzenia jak również z zakładów produkcyjnych. To zdobyte wieloletnie doświadczenie umożliwia nam precyzyjną identyfikację potrzeb naszych Klientów, a zrozumienie specyfiki produkcyjnej pozwala nam na efektywne osiąganie założonych celów.

Nasze doradztwo obejmuje następujące obszary:

  • Dobór technologii spawania (metody spawania wraz z urządzeniami i  oprzyrządowaniem, dobór materiałów dodatkowych, gazów itp.)
  • Szkolenia, prezentacje i konsultacje techniczne
  • Weryfikacja specyfikacji wykonawczej – sprawdzenie czy zostały określone niezbędne wymagania jakościowe umożliwiające wykonanie wyrobu
  • Opracowanie planu jakości
  • Opracowanie planu kontroli i badań
  • Kontrola prac spawalniczych (kontrola wstępna, międzyoperacyjna i końcowa)
  • Opracowanie dokumentacji jakościowej: międzyoperacyjna i powykonawcza