Cięcie materiałów

Zajmujemy się dostawą materiałów niestopowych, wysokostopowych oraz aluminium ciętych takimi metodami jak:

  • mechanicznie
  • plazmą
  • laserem
  • wodą

W przypadku materiałów wysokostopowych ciętych mechanicznie, plazmą albo wodą zakres grubości mieści się w granicach od 10mm do 150mm, a formaty blach to maksymalnie 2,5m x 6m lub 10 ton wagowo.