Badania NDT

Nasza wysoko wykwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna jest ukierunkowana na kompleksowe, szybkie i mobilne działanie. Personel spawalniczy, którego  spawalnictwo jest pasją życia, posiada kwalifikacje potwierdzone dyplomem Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika (IWE), zaś personel badań nieniszczących (NDT) – certyfikaty kompetencji II i III stopnia zgodnie z normą PN-EN 473.

Oferujemy i wykonujemy szereg specjalistycznych usług w zakresie kontroli i badań nieniszczących NDT:

  • Badania ultradźwiękowe (UT) zgodnie z normą PN-EN ISO 11666 (PN-EN 1712) + PN-EN ISO 17640 (PN-EN 1714)
  • Badania ultradźwiękowe (UT) blach na rozwarstwienie zgodnie z normą PN-EN 10160
  • Ultradźwiękowe pomiary grubości (UTT) zgodnie z normą PN-EN 14127
  • Badania magnetyczno – proszkowe (MT) zgodnie z normą PN-EN ISO 17638 (PN-EN 1290) + PN-EN ISO 23278 (PN-EN 1291)
  • Badania penetracyjne (PT) zgodnie z normą PN-EN 571-1 + PN-EN ISO 23277
  • Badania wizualne (VT) zgodnie z normą PN-EN ISO 17637 (PN-EN 970) + PN-EN 13018
  • Badanie szczelności