Materiały do badań NDT

Badania nieniszczące NDT (Non Destructive Testing) umożliwiają ocenę stanu obiektu, nie zmieniając w istotny sposób jego własności strukturalnych i powierzchniowych. Badania nieniszczące umożliwiają wczesne, nieinwazyjne wykrycie defektów materiału. Ukryte wady fabryczne, możliwe do zdiagnozowania z pomocą testów NDT, obniżają żywotność elementu wykonanego z wadliwego surowca i mogą być przyczyną kosztownych awarii całych instalacji. Testowanie nieniszczące pozwala na wczesną selekcję wadliwych elementów i jest nie do przecenienia w utrzymaniu stabilnej pracy instalacji przemysłowych oraz obniżaniu kosztów eksploatacji.wszystkie1

Największymi zaletami produktów są:.

  • Mają dopuszczenia do stosowania w różnych gałęziach przemysłu.
  • Nie powodują korozji.
  • Mogą być stosowane w temperaturze od -10°C do +120°C (np. MATRIX) jak i w wyższych.
  • Nasze żele mogą być stosowane przez dłuższy okres czasu bez utraty swoich właściwości.
  • Mogą być stosowane na różnych materiałach o różnej chropowatości i pozycjach.
  • Zmniejszają zużycie głowic ultradźwiękowych.
  • Posiadają numer wytopu, a tym samym i certyfikat.
  • Mają jednolitą konsystencję uzależniona od stopnia rozcieńczenia.
  • Posiadają przyjemny zapach.