K71B2p – czerwony penetrant

Czerwony penetrant K71B2p – preparat o bardzo wyraźnym czerwonym kolorze i dużej wnikliwości w badaną powierzchnię najlepszy dostępny produkt na rynku.
Zalety produktu:
  • Do użytku w temperaturze od -10°C do 100°C
  • Bardzo czuły
  • Łatwo i szybko zmywalny
  • Niskie zużycie penetrantu z powodu niskiej lepkości
  • Ekologiczny i bezpieczny dla operatora