WS 1822 S

WS 1822 S – Preparat do wykrywania nieszczelności

Zalety produktu:

  • Błyskawiczne wykrywanie nieszczelności
  • Doskonała widoczność wykrytych wycieków
  • Produkt niepalny, niepowodujący barwienia oraz korozji materiału