PulseARC

Oszczędna, pewna i wszechstronna praca!

Zalety dla użytkownika techniki PulseARC firmy Merkle:
 • Spawanie z bardzo małą ilością odprysków osiągnięte poprzez bezzwarciowe kroplowe przenoszenie materiału
 • Wyraźnie zmniejszone koszty czyszczenia i poprawek, wysoka wydajność materiałowa
 • Dłuższa trwałość części zużywalnych palnika – Dłuższy czas pracy w trybie automatycznym
 • Optymalne przetwarzanie aluminium i stopów aluminium
 • Nowy proces zajarzenia łuku, sterowany trzynastoma parametrami zapewnia pewne zajarzenie i nie powoduje powstawania odprysków
 • dwa niezależne impulsy zajarzenia łuku – Precyzyjny wlot drutu
 • Oderwanie kropli na koniec spawania
 • Optymalne dopasowane programy spawania do
 • różnych materiałów
 • różnych średnic drutu
 • różnych gazów osłonowych
 • Duża różnorodność wariacji parametrów impulsu
 • wpływ na charakterystykę łuku oraz na głębokość przetopu

Program spawania PulseARC:

Budowa programu spawania PulseARC: Cyfrowa regulacja procesu spawania dzięki elastycznym programom (35 parametrów programowalnych dowolnie). Idealne zajarzenie łuku dzięki 13 zmiennym parametrom w procesie zajarzenia. Możliwość zaprogramowania 144 różnych form impulsu. Przekształcenie dowolnych charakterystyk w parametry spawania. Porównanie zachowania się odprysków w MAG/PulseARC: Grafika przedstawia procentowy wylew odprysków w zależności od użytego prądu spawania. Porównanie ukazuje bardzo dobre wyniki spawania PulseARC w konfrontacji z tradycyjnym spawaniem MAG z CO, ewentualnie z gazem mieszanym.

Metoda spawania INTERPULSE:

Do spawania aluminium i metali szlachetnych ustalono nowe kryteria. Na podstawowe impulsy nakłada się drugi proces. Wszystkie urządzenia spawalnicze HighPULSE firmy Merkle mogą pracować metodą Interpulse (opcja).

Zalety metody INTERPULSE:

Łuskowatość i optyczna jakość spoiny są porównywalne z spawaniem metodą TIG Prędkość spawania jak przy spawaniu metodą TIG Znaczny wpływ na łuskowatość spoiny Minimalne oddziaływanie ciepła na spoinę Minimalne odkształcenie elementu Optymalne wyniki w skomplikowanym spawaniu pionowo z góry na dół i z dołu do góry

Lutospawanie MIG:

Blachy ocynkowane lub aluminiowe mogą być spawane metodą MIG. Materiał nie stapia się tylko tworzy połączenie lutowane dzięki zastosowaniu materiałów dodatkowych o niskim punkcie topnienia i specjalnie wybranym programom spawania Zakres spalania się powłok powierzchni nie jest aż tak duży dzięki zastosowaniu niskich temperatur. Spoiny spawane są wyjątkowo odporne na korozję. Seria HighPULSE posiada w wyposażeniu standardowym programy do lutospawania metodą MIG. Zauważalna redukcja powstającego ciepła uwalnianego w procesie ColdMIG